13810068890

liu@ququan.com.cn

 

 

  这是我们的联系方式,为什么不把我们加在你的朋友列表里?

THIS IS OUR CONTACT, WHY DON’T YOU ADD ME TO YOUR FRIENDS LIST?

   

       

                                                        地址/ADDRESE:北京市丰台区东马场88号永乐文创苑C座16号.                                       

                                                  联系人: 刘经理
                                                  电话/Tell: 010-57151136 57151137
                                                  手机/Mobile: 13683115990                                       
                                                  QQ: 37446523 5248341
                                                  Email: liu@ququan.com.cn
                                                  Website:www.ququan.com.cn